4 Change

Komuna:

Prishtinë

Zona e ekspertizës:

Të Drejtat e Njeriut, të Drejtat e Grave, të Drejtat e Fëmijëve,Njerëzit me nevoja të veçanta,Ndihmë psiko-sociale, Rehabilitim, Riintegrim

Misioni:

OJQ 4 Change është një grup entuziastësh të profilizuar në shkencat sociale, me qëllimin për të përmirësuar mirëqenien psiko-sociale dhe integrimin e personave me aftësi të kufizuar (mentale, fizike dhe shqisore) në shoqërinë kosovare.

Viti i themelimit:

2021

Target Grupi:

Personat me aftësi të kufizuara

Aktivitetet:

Avokim, trajnime, mësime bazike-psiko edukim

Telefoni:

+383 (0) 45 246 608

Adresa -sq:

Rr. Ali Kelmendi, Prishtinë

E-Mail:

albahajdini7@gmail.com

Initiatives:

Alba Hajdini