Alma

Komuna:

Pejë

Zona e ekspertizës:

Fuqizim Ekonomik,Arsim

Misioni:

Misioni i Shoqatës për Emancipimin e Femrës "Alma" është të kontribuoj drejtë emancipimit të grave dhe vajzave të të gjitha komuniteteve me qëllim të fuqizimit ekonomik të tyre, ngritjes së rrolit të tyre në familje si dhe shoqëri, ngritjes së vetëdijes në lidhje me të drejtat e tyre si dhe programeve për risocializimin e viktimave të trafikimit dhe dhunës në familje. Shoqata "Alma" do ta realizon këtë mision përmes organizimit të trajnimeve, seminareve, tryezave të rrumbullakëta, shkollave për fillestarë, kurseve të ndryshme si dhe shkëmbimit të përvojave me organizatat të tjera brenda dhe jashtë vendit.

Viti i themelimit:

2001

Target Grupi:

Gratë, Fëmijët dhe të Rinjtë

Aktivitetet:

Organizimi i trajnimeve, seminareve, tryezave të rrumbullakëta, shkollave për fillestarë, kurseve të ndryshme si dhe shkëmbimi i përvojave me organizatat të tjera brenda dhe jashtë vendit,trajnimi dhe përgaditja e studentëve për punësim dhe edukim,

Telefoni:

+383 (0) 49 615 678

Adresa -sq:

Rr. Shpëtim Bojku, Nr. 1, Pejë

E-Mail:

shemsijeseferi2012@hotmail.com; ojqalma@gmail.com

Initiatives:

Shemsie Seferi