Alter Habitus

Komuna:

Prishtinë

Zona e ekspertizës:

Hulumtim

Misioni:

Si institut alternativ akademik feminist, mëton të përhap dijen dhe të krijojë hapësirë për mendimin kritik dhe kreativ, drejt ngjalljes së jetës akademike dhe formësimit të mëtutjeshëm të angazhimit kulturor e politik në Kosovë.

Viti i themelimit:

2008

Target Grupi:

Sektori akademik – studentët; grupet e grave

Aktivitetet:

Hulumtime në fushën e kujtesës kolektive; çështje gjinore; si dhe debate të ndryshme

Telefoni:

+383 (0) 44 519 099

Adresa -sq:

Prishtinë

E-Mail:

alter.habitus@gmail.com

Initiatives:

Elmaze Gashi