Bardha

Komuna:

Prishtinë

Zona e ekspertizës:

Fuqizim Ekonomik

Misioni:

Fuqizimi ekonomik i grave dhe aftësimi i tyre profesional.

Viti i themelimit:

2003

Target Grupi:

Gratë

Aktivitetet:

Nëpërmjet përfshirjes së grave në punëdore si qëndisje, nga të cilat gratë përfitojnë.

Telefoni:

+383 (0) 45 831 811; +383 (0) 44 234 444

Adresa -sq:

Prishtinë

E-Mail:

N/A

Initiatives:

Raza Sadrija