Fondacioni për Zhvillim Social

Komuna:

Prishtinë

Zona e ekspertizës:

Barazi Gjinore,Të Drejtat e Njeriut, të Drejtat e Grave, të Drejtat e Fëmijëve,Hulumtim

Misioni:

Përkrahja, perfshirja, informimi per te drejtat e njeriut dduke u fokusuar ne gruper t margjinalizuara ne shoqerine kosovare, specifikisht ne te drejtat e grave dhe personave me aftesi te kufizuar. Kjo do te arrihet nepermes hulumtimeve, kamanjave vetedijesuese, avokimit dhe aktiviteteve te tjera qe do te jene relevante per çeshtje te caktuara

Viti i themelimit:

2012

Target Grupi:

Gratë dhe vajzat

Aktivitetet:

Hulumtim, avokim, kampanja vetedijesuese

Telefoni:

+383 (0) 49 137 323; +383 (0) 49 155 789

Adresa -sq:

Bregu i Diellit, Prishtinë

E-Mail:

lauraberisha@gmail.com; fondacioniezh@hotmail.com

Initiatives:

Laura Berisha