Gruaja Bashkëkohore

Komuna:

Prizren

Zona e ekspertizës:

Shëndetësi,Fuqizim i Grave

Misioni:

Fuqizimi i gruas dhe vajzave në vendimmarrje dhe vetë përfaqësimi i tyre dhe integrimi i tyre në shoqëri. Ky mision do të arrihet përmes aktiviteteve si ligjërata, trajnime dhe ndihma juridike.

Viti i themelimit:

2001

Target Grupi:

Gratë, të rinjtë, të moshuarit

Aktivitetet:

Përkrahje dhe ndihmë sociale për personat me aftësi të kufizuar; përkrahje, kujdes dhe ligjërata mbi dukuritë negative për gratë shtatzëna dhe me diabet

Telefoni:

+383 (0) 44 305 135

Adresa -sq:

Rr. Bajo Topulli, Nr. 7, Prizren

E-Mail:

gruajabashkekohore@hotmail.com

Initiatives:

Fetije Mehmeti