LUNA

Komuna:

Vushtrri

Zona e ekspertizës:

Fuqizim Ekonomik,Shëndetësi

Misioni:

Misioni i OJQ Luna është vetëdijesimi i grave dhe vajzave për barazinë gjinore, fuqizimin ekonomik, shëndetin riprodhues dhe shëndetin e përgjithshëm, me qëllim të përmirësimit të cilësisë së jetës së grave dhe vajzave në komunitetet pakicë.

Viti i themelimit:

2002

Target Grupi:

Gratë

Aktivitetet:

Duke ofruar trajnime; dhe duke organizuar tryeza të rrumbullakëta dhe punëtori.

Telefoni:

+383 (0) 28 467 335 Mob: +383 (0) 44 738 590

Adresa -sq:

Prilluzhë

E-Mail:

nvo.luna@gmail.com

Initiatives:

Stanica Kovacevic