Qendra për Hulumtime dhe Politikë Gjinore – QHPGJ

Komuna:

Prishtinë

Zona e ekspertizës:

Të Drejtat e Njeriut, të Drejtat e Grave, të Drejtat e Fëmijëve,Fuqizim politik, emrat në vendim-marrje

Misioni:

Avancimi i statusit të grave në Kosovë. QHPHJ synon ndertimin e nje shoqerie demokratike me pjesmarrje adekuate dhe te barabarte te grave ne proceset demokratike permes mundesive te barabarta per grate dhe burrat

Viti i themelimit:

2003

Target Grupi:

Gratë dhe vajzat

Aktivitetet:

Hulumtimet, seminaret, konferencat, publikime, trajnime dhe fushata

Telefoni:

+383 (0) 38 22 65 02; +383 (0) 44 508 861

Adresa -sq:

Rr. Josip Rela, Nr.13/18, Prishtinë

E-Mail:

vjollca_krasniqi@hotmail.com

Initiatives:

Vjollca Krasniqi