Shpresa & Shtëpitë e Fëmijëve

Komuna:

Prishtinë

Zona e ekspertizës:

Arsim,Dhunë në Baza Gjinore, Dhuna në Familje, Anti-trafikimi,Të Drejtat e Njeriut, të Drejtat e Grave, të Drejtat e Fëmijëve

Misioni:

Ofrimi i akomodimit të përkohshëm për fëmijët e abuzuar dhe viktimat e trafikimit me rrezik të ulët.

Viti i themelimit:

2001

Target Grupi:

Fëmijët 3-18 vjeҫ

Aktivitetet:

Duke ofruar shërbime bazuar në nevojat e tyre; akomodim në strehimore; edukim; kujdes shëndetësor.

E-Mail:

vqitaku@yahoo.com

Initiatives:

Valbona Çitaku