Ministria e Financave: Qarkorja Buxhetore 2015/01 – Pergaditjet e para dhe kufijte fillsetar per Buxhetin e vitit 2015 nga Organizatat Buxhetore Qendrore