„Drugëza“ edukuje srednjoškolce o imovinskim pravima žena 

Organizacija članica Mreže ženaKosova (MŽKNVO Drugëza, u okviru inicijative Unapređenje imovinskih prava ženai njihovo ekonomsko osnaživanjeorganizovala je predavanje sa srednjoškolcima u Opštini Srbica. 

Ovo je učinjeno u cilju senzibilizacije javnosti o pravima ženana imovinu kao i prenošenja poruke porodicama učenika/ca o važnosti poštovanja prava žena. 

AntigonaBeqiri (Bećiri)psiholog, je 10.martaodržala dva predavanja u Srednjoj stručnoj školi u Srbici, gde je učesnika ukupno bilo 46 učenika/ca građevinarstva i modnog dizajna.  

Učesnici su upoznati i sa pravnim okvirom o imovinskim i naslednim pravima. 

Beqirije naglasila da inicijativa ima za cilj da razvija aktivnosti uglavnom sa mladima i zalažse za podizanje svesti i promenu stava prema pravima žena u pogledu vlasništvanasleđivanja i prava korišćenja u cilju ekonomskog osnaživanja kroz podizanje svesti o njihovim imovinskim pravima. 

 

Ova dva predavanja i ova inicijativa su podržani od strane Fonda žena Kosova (FŽK) i finansirani od strane  UN Women. 

Pored organizacije Drugëzakorisnici 14. kruga FŽK su i 19 drugih organizacija članicaKompletnu listu možete pročitatiOVDE.