Handikos Mitrovica obučava članove o tržištu rada

„Sprovođenje Zakona o zapošljavanju i profesionalnom osposobljavanju osoba sa ograničenim sposobnostima“, bilje tema debate koju je 13. februara održala organizacija članica Mrežžena Kosova (MŽK), Handikos Mitrovica u cilju da se diskutuju mogućnosti i izazovi zapošljavanja osoba sa ograničenim sposobnostima. 

U početku je MirveteHasani, direktorica Handikos Mitrovica govorila o preprekama kojima se osobe sa ograničenima generalno susreću, a sa posebnim naglaskom na zapošljavanje. „Ove prepreke stvaraju probleme pri zapošljavanju osoba sa ograničenim sposobnostima kao i pristupu tržištu rada, a mi putem ovog projekta planiramo da mlade, članove Handikos Mitrovica obučimo o prilagođavanju zahtevima poslodavaca“, rekla je Hasani.

Tokom debate takođe se razgovaralo o zakonodavnim aspektima koji uređuju zapošljavanje osoba sa ograničenim sposobnostima, identifikovale su se tačke na kojima bi relevantne institucije mogle da više doprinesu, kao i koristi poslodavaca prilikom zapošljavanja ovih osoba. 

Ljeonita Sadiku, studentkinja u Univerzitetu Mitrovice „Isa Boletini“ je podelila svoje iskustvo diskriminacije u zapošljavanju. Sadiku je dodala da ona uprkos poteškoćama nećodustati dok ne nađe posao, dodajući da takve aktivnosti služe kao inspiracija za nju. 

Imajući u vidu hitnu potrebu za integrisanjem osoba sa ograničenim sposobnostima na tržištu rada, učesnici su doprineli sledećim preporukama: 

  • Razvoj i obnavljanje postojeće baze podataka Handikos-a Mitrovica koja bi pomogla potencijalnim donatorima u identifikovanju korisnika  
  • Povećano nadgledanje preduzeća i institucija od strane inspektora rada u pogledu sprovođenja postojećeg zakona 
  • Zagovaranje u privatnim preduzećima i njihova senzibilizacija u vezi sa postojećim zakonodavstvom koji garantuje pravo na zaposlenje. 

Deo panela bili su i Kuštrim Šabani, Zavod za zapošljavanje Mitrovica, Arif Kadriu, menadžer projekta Caritas Kosova, a učesnici su bili mnogi studenti iz Univerziteta u Mitrovici, kao i članovi Handikos Mitrovica. 

Ovaj sastanak i ova inicijativa je podržana od strane Fonda žena Kosova (FŽK) i finansirana od strane UN Women. 

Pored organizacije Handikos Mitrovica, korisnice iz 14. kola FŽbile su i 19 drugih organizacija članica . Potpunu listu možete pročitati OVDE.