4 Change

Opština:

Priština

Delatnost:

Ljudska prava, Prava žena, dečija prava,Osobe sa posebnim potrebama,Psihosocialna asistencija, Rehabilitacija, Reintegracija

Godina osnivanja:

2021

Tel:

+383 (0) 45 246 608

Adresa -sr:

Ul. Ali Kelmendi, Prishtinë

E-Mail:

albahajdini7@gmail.com

Initiatives:

Alba Hajdini