Alma

Opština:

Peč

Delatnost:

Ekonomski razvoj,Obrazovanje

Misija:

Misija Udruženja za emancipaciju žene "Alma" je da doprinese emancipaciji žena i devojaka svih zajednica u cilju njihovog ekonomskog osnaživanja, povećanja njihove uloge u porodici i društvu, podizanja svesti o njihovim pravima kao io programima za resocijalizaciju žrtava i nasilje u porodici. Udruženje "Alma" će ovu misiju sprovesti kroz organizovanje obuka, okruglih stolova, škola za početnike, raznih kurseva i razmene iskustava sa drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Godina osnivanja:

2001

Ciljna grupa:

Žene i deca

Aktivnosti:

Organizovanje obuka, seminara, okruglih stolova, škola za početnike, raznih kurseva kao i razmena iskustava sa drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu, obuka i priprema studenata za zapošljavanje i obrazovanje

Tel:

+383 (0) 49 615 678

Adresa -sr:

Shpëtim Bojku, br. 1, Peć

E-Mail:

shemsijeseferi2012@hotmail.com; ojqalma@gmail.com

Initiatives:

Shemsie Seferi