Alter Habitus

Opština:

Priština

Delatnost:

Istraživanje

Misija:

Alter Habitus – Institut za društvena i kulturološka istraživanja je alternativni feministički akademski institut čija je misija je da širi znanje, stvara prostor za kritičko i kreativno razmišljanje, razvija i dalje oblikuje obrazovnu/akademsku, kulturnu i političku angažovanost na Kosovu.

Godina osnivanja:

2008

Ciljna grupa:

Akademski sektor – studenti; grupe žena

Aktivnosti:

Istraživanje u oblasti kolektivnog pamćenja; rodna pitanja; kao i razne debate

Tel:

+383 (0) 44 519 099

Adresa -sr:

Priština

E-Mail:

alter.habitus@gmail.com

Initiatives:

Elmaze Gashi