Elita

Opština:

Lipjan

Delatnost:

Obrazovanje

Misija:

Elita je nevladina organizacija koja se bavi obrazovanjem i razvojem kosovskog društva

Godina osnivanja:

2016

Ciljna grupa:

Žene

Aktivnosti:

obuka

Tel:

+383 (0) 49 758 012

Adresa -sr:

Lipljan

E-Mail:

luljeta.elita@gmail.com

Initiatives:

Luljeta Krasniqi Murati