Fondacioni për Zhvillim Social

Opština:

Priština

Delatnost:

Rodna ravnopravnost,Ljudska prava, Prava žena, dečija prava,Istraživanje

Misija:

Misija Fondacioni për Zhvillim Social (Fondacija za socijalni razvoj) je da podrška, inkluzija, informacije o ljudskim pravima sa fokusom na marginalizovane grupe u kosovskom društvu, posebno na prava žena i osoba sa invaliditetom. To će se postići istraživanjem, kampanjama podizanja svesti, zagovaranjem i drugim aktivnostima koje će biti relevantne za određena pitanja.

Godina osnivanja:

2012

Ciljna grupa:

Žene i devojke

Aktivnosti:

Istraživanje, zagovaranje, kampanje podizanja svestu

Tel:

+383 (0) 49 137 323; +383 (0) 49 155 789

Adresa -sr:

Priština

E-Mail:

lauraberisha@gmail.com

Initiatives:

Laura Berisha