Gruaja Bashkëkohore

Opština:

Prizren

Delatnost:

Ljudska prava, Prava žena, dečija prava

Misija:

Misija Gruaja Bashkëkohore (Savremena žena) je da Osnaživanje žena i devojaka u odlučivanju i njihova zastupljenost i integracija u društvo. Ova misija će se ostvariti kroz aktivnosti kao što su predavanja, obuke i pravna pomoć.

Godina osnivanja:

2001

Ciljna grupa:

Žene, mladi i starije osobe

Aktivnosti:

Socijalna podrška i pomoć osobama sa invaliditetom; podrška, briga i predavanja o negativnim pojavama kod trudnica i žena dijabetičara

Tel:

+383 (0) 44 305 135

Adresa -sr:

Ul. Bajo Topulli, br. 7, Prizren

E-Mail:

gruajabashkekohore@hotmail.com

Initiatives:

Fetije Mehmeti