Shpresa & Shtëpitë e Fëmijëve

Opština:

Priština

Delatnost:

Obrazovanje

Misija:

Shpresa & Shtëpitë e Fëmijëve (Nada & Dečji dom) pružanje privremenog smeštaja zlostavljanoj deci i žrtvama trgovine ljudima sa niskim rizikom.

Godina osnivanja:

2001

Ciljna grupa:

Deca od 3-18 godina

Aktivnosti:

Pružanje usluga na osnovu njihovih potreba; smeštaj u prihvatilištu; obrazovanje; zdravstvena zaštita.

Tel:

+383 (0) 44 200 353

Adresa -sr:

Ul. Rexhep Sehma, br. 15, Taslixhe, Priština

E-Mail:

vqitaku@yahoo.com

Initiatives:

Valbona Çitaku