Ženski šahovski klub Malësorja

Opština:

Priština

Delatnost:

Ekonomsko osnaživanje

Misija:

Ženski šahovski klub Malësorja ima za misiju osnaživanje žena kroz šah i obrazovanje, gde će se šah koristiti kao tehnika kojom ćemo adresirati velike socijalne probleme na Kosovu.

Godina osnivanja:

2017

Ciljna grupa:

Žene i mladi

Aktivnosti:

"Organizovanje šahovskih takmičenja sa decom svih uzrasta -Organizovanje šahovskih takmičenja između dva pola iz različitih mesta na Kosovu -Organizovanje državnih takmičenja u šahovskim igrama -Obuka osoba u šahu i sertifikovanje devojaka u šahu "

Tel:

+383 (0) 44 895 358

Adresa -sr:

Ul. Fan Stilian Noli br.40, Priština

E-Mail:

malesorjaekosoves@gmail.com shehrijegerbeshi@gmail.com

Initiatives:

Shehrije Gërbeshi