Alternativno povećanje finansijskih fondova – Uputstvo o tome kako obezbediti finansijske fondove bez običnih donatora

Download File

Finansiranje za organizacije žena, osobito onih koje rade na lokalnom nivou, postaje sve teže obezbediti na Kosovu. Stoga, prema zahtevima od strane organizacija članica, Mreža Žena Kosova (MŽK) je proizvela ovu kratku brošuru sa idejama o tome kako ženske organizacije mogu da obezbede podršku za svoj rad iz drugih izvora osim onih tradicionalnih međunarodnih donatora. Sa međunarodnom podrškom na Kosovu koja verovatno da opada tokom vremena, važno je da članovi MŽK započnu razvoj lokalnih pristalica njihovog rada – koji će nastaviti sa podrškom čak i nakon što donatori odu sa Kosova.