logo logo logo
RrGK lanson raportin “Diskriminimi me bazë gjinore dhe punësimi në Kosovë”
RrGK dënon gjuhën diskriminuese dhe seksiste të Matoshit
KGVK vazhdon avokimin për përmirësimin e mirëqenies së grave dhe vajzave të verbëra
WAI mban sesione informuese me gratë e komuniteteve të Komunës së Lipjanit dhe të Fushë Kosovës lidhur me të drejtat e grave në trashëgimi  
Ngritja e kapaciteteve për punësim: In Time certifikon pjesëmarrësit e Mitrovicës dhe Lipjanit 
NORMA vazhdon aktivitetet për fuqizimin e grave, falë mbështetjes organizative nga FGK 
Drugëza mban ligjëratë shëndetësore për gratë e Rezallës së re të Skenderajt

Programet e RrGK

Publikimet e RrGK