logo logo logo
MŽK izražava zabrinutost zbog diskriminatornog pristupa prema ženama u odlučivanju na Kosovu
Uspešne inicijative zagovaranja Lobija u Klokotu
Odbor MŽK održava drugi sastanak za ovu godinu
„Aureola“ zalaže se na centralnom nivou za promene u zakonu o nasleđivanju  
MŽK izražava nezadovoljstvo zbog neadresiranja rodne ravnopravnosti na Samitu Zapadnog Balkana
MŽK nudi psihoterapijske seanse za osoblje
MŽK pozdravlja usvajanje Nacionalnog plana za rodnu ravnopravnost 2020-2024. godine
OPDMK snažno se zalaže za osobe sa invaliditetom  
Savremena žena izazvala stigmu društva o seksualnosti
MŽK zagovara Rodno odgovorno budžetiranje u  IPA III 

Naši Programi

RrGK Publikacije