Programi

Misija Mreže Žena Kosova (MŽK) je da podrži, zaštiti i promoviše prava i interese žena i devojaka širom Kosova, bez obzira na njihovo političko i versko uverenje, starost, nivo obrazovanja, seksualnu orijentaciju i sposobnosti. MŽK ima viziju Kosova u kojem su žene i muškarci jednaki i imaju jednake mogućnosti za obrazovanje, zapošljavanje, političku participaciju, zdravstvenu zaštitu i život bez nasilja. Da bi ostvarila svoju viziju i misiju, MŽK je izradila Strategiju za period 2023-2026. Ona obuhvata četiri programskih oblasti, opisanih u nastavku.

MŽK sprovodi svoju Strategiju u bliskoj saradnji sa 140 članom organizacije i partnerima.  

Uprkos poboljšanjima, nedovoljna solidarnost među ženama ometa uspostavljanje inkluzivnog, raznolikog i održivog feminističkog pokreta. Ženskim aktivistima za prava, organizacijama i pojedinačnim ženama potrebna je dalja podrška, razvoj kapaciteta, umrežavanje, pružanje pomoći i solidarnost u izgradnji inkluzivnog, održivog feminističkog pokreta.

Strategija MŽK

Dugoročni cilj ovog programa je jačanje feminističkog pokreta na Kosovu, u regionu i šire.

Ciljevi uključuju:

  • Uspostaviti strategiju za napredak feminizma na Kosovu i napredak ka njenoj implementaciji.
  • Povećati solidarnost među ženskim organizacijama za prava.
  • Poboljšati organizacione kapacitete MŽK-a i njenih članova u pravcu dugoročnog zastupanja i održivosti.
  • Poboljšati klimu finansiranja za organizacije za prava žena.