MŽK izražava zabrinutost zbog diskriminatornog pristupa prema ženama u odlučivanju na Kosovu

Mreža žena Kosova (MŽK) je sa zabrinutošću pratila nedavne napade na žene u odlučivanju u zemlji, bez obzira na kojim su pozicijama ili kapacitetima. MŽK osuđuje prikazivanje žena u odlučivanju kao nesposobne.  

Umesto da se žene na odlučujućim pozicijama cene za rad i pokazani učinak, mi smo svedoci da se nad njima stalno provodi patrijarhalni mentalitet. 

Podsećamo da smo na poslednjim parlamentarnim izborima održanim 6. oktobra 2019. godine bili svedoci povećanja broja žena koje su osvojile mesta u parlamentu, 26 od 39 poslanika je izabrano na ovo mesto bez rodne kvote. Tako da su žene i dalje konstruktivan deo političkih procesa na Kosovu i samim tim svaki pokušaj poništavanja njihove političke uloge seksističkim i mizoginističkim aktima je u potpunosti neprihvatljiv.  

Ovim pismom, MŽK još jednom izražava zabrinutost zbog ovog pristupa, podsećajući da ovaj seksistički i mizoginistički jezik i pristup, pored kršenja osnovnih ljudskih prava, koji su osnova Ustava Kosova, štaviše je ponižavajući za žene i njihov položaj u društvu. 

Takođe, ova praksa radikalno osporava postizanje ravnopravnog sveobuhvatnog društva, kao i šteti demokratskim i progresivnim težnjama Republike Kosovo. 

Stoga, putem ovog saopštenja, MZK u više navrata poziva na okončanje ovog štetnog pristupa, koji, između ostalog, ugrožava održavanje i reprodukciju nejednakih socijalnih, ekonomskih i kulturnih odnosa između žena i muškaraca.