Programi

Misija Mreže Žena Kosova (MŽK) je da podrži, zaštiti i promoviše prava i interese žena i devojaka širom Kosova, bez obzira na njihovo političko i versko uverenje, starost, nivo obrazovanja, seksualnu orijentaciju i sposobnosti. MŽK ima viziju Kosova u kojem su žene i muškarci jednaki i imaju jednake mogućnosti za obrazovanje, zapošljavanje, političku participaciju, zdravstvenu zaštitu i život bez nasilja. Da bi ostvarila svoju viziju i misiju, MŽK je izradila Strategiju za period 2023-2026. Ona obuhvata četiri programskih oblasti, opisanih u nastavku.

MŽK sprovodi svoju Strategiju u bliskoj saradnji sa 140 članom organizacije i partnerima.  

Uprkos napretku, pristup osnovnoj, kvalitetnoj reproduktivnoj i ginekološkoj zdravstvenoj zaštiti i dalje je ograničen na Kosovu. Žene u ruralnim područjima i neke žene iz manjina se suočavaju sa dodatnim finansijskim i kulturnim preprekama u pristupu kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti.2 Povrede prava na poverljivost i kvalitetnu negu retko se prijavljuju, što otežava pravdu za takva kršenja.

Strategija MŽK

Dugoročni cilj ovog programa je: Žene imaju pristup kvalitetnoj i pristupačnoj zdravstvenoj zaštiti.

Ciljevi uključuju:

  • Poboljšati odgovornost među javnim zvaničnicima i zdravstvenim institucijama u rešavanju kršenja prava žena na zdravstvenu zaštitu.
  • Više žena ima pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti.