Naši Programi

Misija Mreže Žena Kosova (MŽK) je da podrži, zaštiti i promoviše prava i interese žena i devojaka širom Kosova, bez obzira na njihovo političko i versko uverenje, starost, nivo obrazovanja, seksualnu orijentaciju i sposobnosti. MŽK ima viziju Kosova u kojem su žene i muškarci jednaki i imaju jednake mogućnosti za obrazovanje, zapošljavanje, političku participaciju, zdravstvenu zaštitu i život bez nasilja. Da bi ostvarila svoju viziju i misiju, MŽK je izradila Strategiju za period 2023-2026. Ona obuhvata četiri programskih oblasti, opisanih u nastavku.

MŽK sprovodi svoju Strategiju u bliskoj saradnji sa 140 članom organizacije i partnerima.  

Iako postoji nekoliko zakona i institucionalnih mehanizama za povećanje učešća žena u politici i donošenju odluka, njihova implementacija ostaje problematična. Uprkos poboljšanjima koja proističu iz MŽK-a, između ostalog, angažovanje, rod još uvek nije dovoljno ugrađen u nekoliko kosovskih zakona, politika, vladinih programa i procesa pristupanja EU.1 Žene ostaju nedovoljno zastupljene u politici i donošenju odluka na lokalnom i centralnom nivou.

Strategija MŽK

Dugoročni cilj ovog programa je da žene aktivno učestvuju u politici i donošenju odluka na lokalnom i centralnom nivou.

Ciljevi uključuju:

  • Povećati i poboljšati učešće žena u politici i donošenju odluka na lokalnom i centralnom nivou, u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova.
  • Poboljšati institucionalizaciju rodno odgovornog budžetiranja na Kosovu.
  • Poboljšati i povećati učešće organizacija za ženska prava u procesu pristupanja EU.
  • Uvođenje politike rodne ravnopravnosti u dokumentima povezanim sa pristupanjem Kosova EU i njihovo sprovođenje.
  • Poboljšati implementaciju Akcionog plana EU za rodna pitanja (GAP) II.
  • Poboljšati dizajn GAP III, na osnovu naučenih lekcija GAP II.
  • Poboljšati transpoziciju EU Ackuis-a o ravnopravnosti polova u kosovsko pravo.