logo logo logo
RrGK: Publikimi i fotografive të dhunimit, shkelje e dinjitetit të të mbijetuarave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë 
Punëtoria tre ditore e RrGK-së synon fuqizimin e bashkëpunimit ndërmjet strehimoreve  
Organizatat kërkojnë trajtim të dinjitetshëm të të mbijetuarave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë
RrGK shënon 1 Majin me protestë, kërkon punë pa diskriminim 
Diskutohet propozimi i RrGK-së që monumenti Heroinat të emërohet “Sevdije Ahmeti” 
OPDMK avokon për pjesëmarrjen e grave me aftësi të kufizuara në politikë 
RrGK kontribuon në diskutimin e studimit të Bankës Botërore për Gratë, Biznesin dhe Ligjin  
RrGK dhe strehimoret bashkëpunojnë për ndryshimin e Ligjit për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje
Vajzat nga rajoni i Prishtinës mësojnë për promovimin e barazisë gjinore 
QKRMT: Qytetarët më të hapur për të diskutuar dhunën seksuale, të mbijetuarat kërkojnë drejtësi
INJECT-i thërret në avokim të përbashkët për zbatim të Ligjit për Familjen

Programet e RrGK

Publikimet e RrGK