logo logo logo
MŽK objavljuje Izveštaj „Rodno zasnovana diskriminacija i zapošljavanje na Kosovu“
MŽK osuđuje Matošijev diskriminatorski i seksistički jezik
KVGK nastavlja da se zalaže za poboljšanje blagostanja slepih žena i devojaka
WAI održava orijentacione sesije sa ženama iz opština Lipljan i Kosovo Polje o pravima žena na nasledstvo
Izgradnja kapaciteta u oblasti zapošljavanja: In Time sertifikuje učesnike iz Mitrovice i Lipljana
NORMA nastavlja aktivnosti za osnaživanje žena, zahvaljujući organizacionoj podršci FŽK
Drugëza drži predavanje o zdravlju za žene Nove Rezale iz Srbice

Naši Programi

RrGK Publikacije