KVGK nastavlja da se zalaže za poboljšanje blagostanja slepih žena i devojaka

Predstavnice organizacije članice Mreže žena Kosova (MŽK), Komiteta slepih žena Kosova (KSŽK), održale su 30. marta sastanak sa Trećom potpredsednicom Vlade za manjine i ljudska prava, Emilijom Redžepi, i tim povodom su razgovarale o temama koje utiču na blagostanje slepih i slabovidih žena i devojaka na Kosovu. 

Tokom sastanka, KSŽK je izrazio zabrinutost zbog nedostatka institucionalne podrške za ovu kategoriju. 

Među preporukama KSŽK-a za poboljšanje uslova za slepe i slabovide žene i devojčice su: 

  • Da novi nacrt zakona predvidi mogućnost da slepe žene i devojke imaju pristup obrazovanju, vaspitanju i socijalnoj inkluziji, te da ne budu dva puta diskriminisane na osnovu ograničene sposobnosti kao i na osnovu pola; 
  • Da se uključi više organizacija, kao radnih grupa za zakone koji utiču na interese slepih i slabovidih, posebno slepih žena i devojaka; 
  • Slepa lica i njihovi pratioci da budu oslobođeni plaćanja karte u gradskom i međugradskom saobraćaju. 

Redžepi je izrazila spremnost za saradnju u vezi sa rešavanjem ovih zahteva kao i kontinuiranom komunikacijom radi povećanja blagostanja slepih žena i devojaka na Kosovu. 

Ovaj sastanak je nastavak aktivnosti koje KSŽK preduzima zahvaljujući podršci dobijenoj u 16. rundi Fonda žena Kosova (FŽK), koji je po prvi put pružio organizacionu podršku organizacijama članicama, finansiran od strane Sigrid Rausing Trusta.