Drugëza drži predavanje o zdravlju za žene Nove Rezale iz Srbice

24. marta, organizacija članica Mreže žena Kosova (MŽK), Drugëza, održala je predavanje o zdravlju sa 17 žena iz sela Nova Rezala u opštini Srbica. 

Učesnici su razgovarali sa doktorkom Emine Shabani-Goxhuli o značaju prevencije i lečenja raka dojke, kao i o najboljim načinima za brigu o reproduktivnom zdravlju. 

„Važno je da ta tema više nije tabu i da mi kao žene razgovaramo sa drugim ljudima ili da se direktno uputimo lekaru u slučaju da sumnjamo u bilo kakve promene u našem telu, a posebno na grudima“, rekla je između ostalog Shabani-Goxhuli. . 

Međutim, jedna od prisutnih je skrenula pažnju da i pored toga što sve žene znaju koliko je Papa test važan, i dalje postoji oklevanje da se on uradi. Ona je dalje dodala da su ovakva predavanja o podizanju svesti među najboljim vidovima promene ove situacije za dobrobit žena i njihovog zdravlja. 

Ovu inicijativu Drugëze podržava 16. krug Fonda žena Kosova, koji je po prvi put pružio organizacionu podršku organizacijama članicama, zahvaljujući finansijskoj podršci Sigrid Rausing Trusta.