WAI održava orijentacione sesije sa ženama iz opština Lipljan i Kosovo Polje o pravima žena na nasledstvo

Ženska alijansa za integraciju (Women’s Alliance for Integration/WAI) održala je 20. aprila informativnu sesiju sa ženama iz zajednice Roma, Aškalija i Egipćana, iz sela Magura i Medvece u opštini Lipljan.

Na ovom sastanku se razgovaralo o značaju ekonomskog osnaživanja žena i njegovom uticaju na povećanje opšteg blagostanja žena.

Ćendrim Gaši, predstavnik Kancelarije za besplatnu pravnu pomoć u opštini Lipljan, obavestio je učesnice o njihovim imovinskim i naslednim pravima kao i pravima na podelu zajedničke imovine.

This image has an empty alt attribute; its file name is WAI-2-1024x816.jpg

Gaši je objasnio sve besplatne usluge koje ova kancelarija nudi, kao i kriterijume koji moraju biti ispunjeni kako bi se dobile usluge besplatne pravne pomoći. Žene su takođe informisane o pogodnostima koje mogu koristiti prilikom upisa zajedničke imovine.

Dok 21. aprila ova organizacija je nastavila informativne sesije sa zajednicom Roma, Aškalija i Egipćana u opštini Kosovo Polje.

Abaz Džigolji, direktor Centra za socijalni rad u ovoj opštini, upoznao je žene sa njihovim imovinskim i naslednim pravima.

Tokom ove dve aktivnosti, žene su razgovarale o ekonomskom osnaživanju žena, kao i razmenile svoja iskustva u vezi sa procesima koji se odnose na sticanje nasledstva ili imovinskog prava.

Obe ove aktivnosti su realizovane zahvaljujući organizacionoj podršci dobijenoj u 16. krugu Fonda žena Kosova (FŽK), koju finansira Sigrid Rausing Trust.

This image has an empty alt attribute; its file name is WAI-1-1024x641.jpg