NORMA nastavlja aktivnosti za osnaživanje žena, zahvaljujući organizacionoj podršci FŽK

Organizacija članica Mreže žena Kosova (MŽK), Udruženje pravnika Norma, održala je 20. aprila radionicu sa članicama Opštinske organizacije penzionera i invalida rada.

Ukupno 19 žena je bilo široko informisano o svojim pravima po zakonu i mogućnostima njihove zaštite, kao i o borbi i sprečavanju rodno zasnovanog nasilja.

Predavačica Ariana Ćosaj-Mustafa, pravnica, upoznala je prisutne sa domaćim i međunarodnim pravnim okvirom.

Ona je iznela neke od najvažnijih članova Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, sa posebnim naglaskom na naloge za zaštitu, kao i na institucije u kojima žrtva treba da potraži pomoć u slučaju doživljavanja nasilja.

Ova aktivnost se sprovodi zahvaljujući organizacionoj podršci iz 16. kruga Fonda žena Kosova (FŽK)Mreže žena Kosova (MŽK), uz finansijsku podršku Sigrid Rausing Trust.