logo logo logo
Tërmeti, dridhjet që na bashkuan
Lobi për Barazi Gjinore mbajti takimin e dytë për 2019 
RrGK kontribuon në diskutimin mbi progresin dhe sfidat në njohjen e statusit të të mbijetuarave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë  
Avokimi kontribuon në aktakuza të rëndësishme në rastin e dhunës me bazë gjinore në Kosovë  
EULOC mban punëtorinë e parë për promovimin e buxhetimit të drejtë gjinor 
Organizatat anëtare të RrGK-së shënojnë 20 vjetorin e themelimit 
Raporti i OSBE-së: Dhuna ndaj grave ende e përhapur në Kosovë
Ekspozita “Dhuna nuk fshehet mrena mureve” kësaj radhe viziton Drenasin
Avokimet që RrGK  mbështeti gjatë Nëntorit  

Programet e RrGK

Publikimet e RrGK