logo logo logo
RrGK shpreh shqetësim për qasjen diskriminuese ndaj grave në vendimmarrje në Kosovë
Nismat e sukseshme avokuese të Lobit në Kllokot
Bordi i RrGK-së mban mbledhjen e dytë për këtë vit
“Aureola” avokon në nivel qendror për ndryshime në Ligjin e Trashëgimisë 
RrGK shpreh pakënaqësi për mosadresimin e barazisë gjinore në Samitin e Ballkanit Perëndimor
Rëndësia e shëndetit mendor: RrGK ofron psikoterapi për stafin
RrGK mirëpret miratimin e Planit Kombëtar për Barazi Gjinore 2020-2024
OPDMK avokon fuqishëm për personat me aftësi të kufizuara   
“Gruaja Bashkëkohore” sfidon stigmën e shoqërisë mbi seksualitetin
RrGK avokon për Buxhetim të Përgjegjshëm Gjinor në IPA III

Programet e RrGK

Publikimet e RrGK