Handikos Mitrovica  pomaže majkama dece sa invaliditetom

Postporođajna depresija pojavljuje se sa snažnim osećajem apatije koji neke žene dožive posle rođenja deteta. Ova vrste depresije ogleda se u činjenici da majke gube interesovanje za dete, porodicu i društvo. Sklone su da krive sebe, pokazuju poteškoće u uspostavljanju veze sa bebom i nemaju volje za stvari koje su ih ranije zanimale.    

Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, 20% žena u razvijenim zemljama dožive postporođajnu depresiju. Takođe, prema American Psychological Association, jedna u sedam žena doživi ovu depresiju.     

Handikos Mitrovica je bio u mogućnosti da uz podršku Fonda žena Kosova ponudi ovaj program savetovanja kako bi se pomoglo ženama. Inicijativa „Depresija kod majki dece i osoba sa invaliditetom“, pomogla je 47 majkama i njihovoj deci sa posebnim potrebama.   

 „Otkako sam započela kontakt sa organizacijom Handikos Mitrovica i učestvovala u sesijama i sastancima koje je organizovala ova organizacija, dobila sam veliku pomoći, ponekad kad nisam u dobrom emocionalnom stanju, međutim ne mogu da dolazim ovde, nastojim da se prisetim šta su nas savetovali kako bih se smirila“. Ovo osećanja izrazila je majka koja ima dete sa invaliditetom, tokom grupne sesije koju je u decembru 2018. godine organizovao Handikos Mitrovica.   

Xhevahire Balaj (Dževahire Baljaj), psiholog naglasila je da je postporođajna depresija izazvana hormonskim promenama nakon porođaja. Depresija se može pogoršati ako je dete sa invaliditetom.   

„Majke stavljaju sebe i njihove potrebe na poslednje mesto, dajući sve od sebe za brigu odetetu koje vide kao centar svega“ rekla je jedna od prisutnih žena.         

Direktni korisnici ove inicijative bile su majke dece sa invaliditetom i mladi sa invaliditetom. Tokom ove četvoromesečne inicijative razgovaralo se o sledećim temama: postnatalna depresija, znakovi i simptomi i kako se ona manifestuje, prepoznavanje i izražavanje emocija, prihvatanje pozitivnog pristupa za suočavanje sa stresom,  prisećanje pozitivnih životnih iskustava i primena  tehnika opuštanja.    

Učesnice su izrazile zahvalnost na ovoj inicijativi, koja je po prvi put pokrenuta u Opštini Mitrovica.   

 Myrvete Hasani (Mirvete Hasani), Izvršna direktorica Handikos Mitrovica naglasila ja da su se ovi sastanci pokazali kao ključna pomoć majkama i osobama sa invaliditetom.   

Iz ove inicijative proizišla je sledeća preporuka:   

Da se uspostave savetovališta u zdravstvenim ustanovama, odnosno u odeljenima ginekologije gde će majke dece sa invaliditetom imati mogućnost savetovanja i podrške od strane psihologa/socijalnog radnika.   Ova preporuka će se proslediti relevantnim lokalnim i centralnim institucijama. U cilju zalaganja za otvaranje savetovališta u zdravstvenim institucijama, Hasani je održala nekoliko sastanaka sa predstavnicima Opštine Mitrovice.