Publikacije

MŽK publikuje mesečni elektronski bilten (e-news) pod nazivom Glas Kosovskih Žena. Naši Godišnji izveštaji dele sa članovima, partnerima, pristalicama i prijateljima informacije o našim programima, prihodima i troškovima svake godine.

Mi izdajemo izveštaje istraživanja, među ostala istraživanja, o pitanjima koja se odnose na naše programe. MŽK takođe redovno piše pisma zastupanja o pitanjima zabrinutosti naših članova, žena i devojaka na Kosovu.

Filter By
Choose Year

Ka budžetu građana: Rodni pregled budžeta Kosova za 2024.

Rodno odgovorno budžetiranje (ROB) obezbeđuje da se sredstva budžetiraju i troše kako bi se zadovoljile različite potrebe žena, muškar...

Zakon o Budžetskim odredbama Budžeta Republike Kosova 2023 iz rodne perspektive...

Uvod Rodno odgovorno budžetiranje (ROB) osigurava da se sredstva budžetiraju i troše za rešavanje potencijalno različitih potreba razli...

Nasilje se ne može skriti između četiri zida

Kod nas se žrtve nasilja u porodici i dalje kriju između četiri zida svog doma. A kada ljudi čuju da se kod komšija dešava nasilje, i d...

FINANSIRANJE EU ZA ORGANIZACIJE ŽENA U ZB: IZAZOVI I MOGUĆNOSTI

Organizacije civilnog društva za prava žena (OCDPŽ) imaju ključnu ulogu u podršci, nadzoru i zalaganju za sprovođenje reformi vezane za...