O nama

Osnovana godine 1996, MŽK je prvobitno bila neformalna mreža ženskih grupa i organizacija iz različitih regiona na Kosovu. Od svog osnivanja, MŽK se razvila u mrežu koja se zalaže u ime kosovskih žena, na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Predstavljajući interese svojih 140 članica, uključujući i ženske organizacije svih etničkih grupa iz celog Kosova, MŽK je lider među organizacijama civilnog društva na Kosovu i u regionu. MŽK redovno sarađuje sa drugim ženskim grupama u regionu, kako neformalno i formalno.

Na osnovu svog Strateškog Plana, MŽK ima šest programa.

Partneri

Naše pristalice

MŽK ispunjava svoju organizacionu misiju i čini napredak ka svoj Strateškom Planu zahvaljujući posvećenosti i podršci koju dobija od organizacija i pojedinaca koji doprinose moralno, tehnički i materijalno. Mi se zahvaljujemo sledećim organizacijama na njihovoj prošloj i sadašnjoj podršci:

Current Supporter

Previous Supporter