Publikacije

MŽK publikuje mesečni elektronski bilten (e-news) pod nazivom Glas Kosovskih Žena. Naši Godišnji izveštaji dele sa članovima, partnerima, pristalicama i prijateljima informacije o našim programima, prihodima i troškovima svake godine.

Mi izdajemo izveštaje istraživanja, među ostala istraživanja, o pitanjima koja se odnose na naše programe. MŽK takođe redovno piše pisma zastupanja o pitanjima zabrinutosti naših članova, žena i devojaka na Kosovu.

Filter By
Choose Year