logo logo logo
Na sastanku članstva, članice su odobrili ažurirani statut MŽK-a
MŽK deo delegacije Kvinna till Kvinna na zagovaračkim sastancima u Nemačkoj
MŽK učestvuje na regionalnom forumu za rodnu ravnopravnost u procesu pristupanja EU
Istraživanje NVO „Norma“ pokazuje da na Kosovu samo 23 odsto žena i devojaka nasleđuje imovinu
MWAHR se zalaže za odgovorno rodno budžetiranje u opštini Mitrovica
Handikos Mitrovica obučava osoblje da se pridržava Etičkog kodeksa
Moravski Biser podiže svest žena o pristupu zdravstvenim uslugama
Marte Tunaj, žena koja se usudila da prijavi seksualno nasilje
Drita Gunga, žena koja je osporila rodne norme

Naši Programi

RrGK Publikacije