MŽK učestvuje na regionalnom forumu za rodnu ravnopravnost u procesu pristupanja EU

Službenica za integraciju rodne perspektive u Mreži žena Kosova (MŽK), Valjmira Rašiti, učestvovala je na panelu „Angažovanje OCD u strukturama SSP: Iskustva i mogućnosti“, u okviru regionalnog foruma za rodnu ravnopravnost u procesu pristupanja EU.

Ona je podelila iskustvo MŽK i njenih članica u pružanju inputa za informisanje struktura SSP-a na sastancima između EU i Vlade Kosova, nudeći vremenski okvir organizacijama civilnog društva za ženska prava, angažovanih na ovom pitanju od kada je Kosovo potpisalo prvi Sporazum o stabilizaciju i pridruživanju 2016.

„Mi kao MŽK trudili smo se da saslušamo različite žene i pitamo ih koji su im prioriteti u pogledu procesa pristupanja EU. Već duže vreme, članstvo u EU se predstavljalo kao udaljen politički koncept, stvarajući iluziju da je odvojen od građana i da pripada samo donosiocima odluka. MŽK je pomogla u razjašnjavanju ovog koncepta i povećanju rodne perspektive u pogledu procesa pristupanja EU.”

Jeton Karaćica, šef Odeljenja za ekonomske kriterijume u Kancelariji premijera na Kosovu, takođe je istakao ulogu organizacija civilnog društva u procesu pristupanja EU, naglašavajući da konsultacije sa ovim organizacijama pružaju platformu za bolju pripremu komentara za Pododbore SSP-a, razmenu informacija i usklađenost stručnosti. Dodao je da oni mogu da olakšaju diskusije o politikama kako bi se usmerio opšti pravac reformi pristupanja EU.

Forum o rodnoj ravnopravnosti organizuje Koalicija za rodnu ravnopravnost u procesu pristupanja EU (EQUAPRO), u Skoplju kroz inicijativu koju finansiraju EU i Sida, pod nazivom „Unapređenje rodne ravnopravnosti u procesu pristupanja EU“, u regionalnom partnerstvu između pet organizacija.