MŽK deo delegacije Kvinna till Kvinna na zagovaračkim sastancima u Nemačkoj

Preporučuje se integracija rodne perspektive u sektoru bezbednosti

Mreža žena Kosova, drugi put zaredom, putem svoje predstavnice Valjmire Rašiti, bila je deo delegacije zemalja Zapadnog Balkana na zagovaračkoj poseti Nemačkoj, koju je organizovala Fondacija Kvinna Till Kvinna, zajedno sa partnerima iz Zapadnog Balkana

Mreža žena Kosova, zajedno sa organizacijama iz regiona, ove nedelje su ocenile kao ključno naglašavanje prioriteta žena i devojaka, uzimajući u obzir zabrinjavajuće političke i socijalne kontekste u zemljama Zapadnog Balkana

Valjmira Rašiti iz Mreže žena Kosova je istakla predstavnicima Nemačke potrebu za redefinisanjem koncepta bezbednosti kako bi se obuhvatile različite potrebe i brige muškaraca i žena i kako bi se ove perspektive integrisale u strateške dokumente. Takođe je naglasila potrebu za povećanjem finansijske podrške ženskim organizacijama, koje su već suočene sa smanjenjem resursa u regionu. Dodatno, istakla je važnost povećanja konsultacija koje uključuju žene i organizacije civilnog društva u procesima donošenja odluka, sa posebnim naglaskom na dijalogu između Kosova i Srbije

Među najvažnijim sastancima, Mreža žena Kosova ističe sastanak sa Specijalnim predstavnikom nemačke vlade za zemlje Zapadnog Balkana, Manuelom Sarazinom, i sastanak sa Ministarkom Nemačke za ekonomiju i razvoj

S obzirom na to da je Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke važan saveznik zemalja Zapadnog Balkana u procesu pristupanja EU, delegacija ŽOCD i Kvinna Till Kvinna su se zajedno sastali u Berlinu sa Dr. Frederikom Jorgensom, zamenikom šefa odeljenja za Zapadni Balkan u ministarstvu spoljnih poslova Nemačke.

Takođe je održan sastanak sa Simonom Rapom, članom Bundestaga Adisom Ahmetovićem, kako bi se razgovaralo o pravima žena na Zapadnom Balkanu i kako bi se razmotrila situacija u regionu.

Nedeljna poseta je završena sastankom sa Lin Sel, šeficom Odeljenja za evropske poslove u Predstavništvu Severne Rajne-Vestfalije u Vladi Savezne Republike Nemačke, koja se zalaže za civilno društvo i rodni pristup u procesu pristupanja Zapadnog Balkana EU

Ovi sastanci su stavili naglasak na ulogu i potencijal žena i civilnog društva u procesu pristupanja Zapadnog Balkana EU, pod okvirom Strategije za feminističku spoljnu politiku nedavno usvojene od strane Nemačke.

MŽK i njeni partneri su ocenjeni kao ključni akteri u konkretnom ostvarivanju ovog dokumenta, pružajući svoju dugogodišnju ekspertizu u vezi sa rodnom ravnopravnošću i integracijom rodne perspektive u dokumentima pristupanja EU.

Sastanci ove nedelje su deo godišnje zagovaračke posete u Berlinu, podržane od strane Kvinna Till Kvinna.

Fotografije koje su ovde podeljene su zasluga Kvinna Till Kvinna.