Drita Gunga, žena koja je osporila rodne norme

Drita Bakija Gunga, prva žena doktor istorijskih nauka, istakla se kao pionirka i istraživačica u oblasti rodne ravnopravnosti. Postala je zvezda prosvetljenja najpre za devojke u svojoj porodici, da bi se kasnije pretvorila u jednu od 100 zvezda kako se opisuje u knjizi napisanoj o njoj od strane autorke Aljkete Džafa Mripe pod naslovom „Njeno delo“.

„Svi koji su poznavali Dritu, znaju da je ona svaku prepreku u životu pretvarala u priliku, u dostignuće, a za svaku situaciju bi uvek izvukla neku pouku iz iskustva“, rekao je njen rođak Ljorik Bakija.

Pored naučne delatnosti, istoričarka Bakija Gunga. je takođe cenjena i zbog svojih nastupa u pozorištu Đakovice, kao jedna od prvih glumica koje su kročile na pozornicu.

Drita je bila devojka koja je volela i ples. Uvek u želji da ospori rodne norme, željna školovanja, bila je izazivana u mnogim oblastima, jer, kako je rekla,, „Albanke su dugo bile potisnute”. Za nju je sloboda žene dolazila kroz emancipaciju, doprinos i svest o važnosti i snazi njenog glasa.

Mevljide Mezini Saraći, Dritina prijateljica, opisuje je kao mudru i snažnu ženu i primer Albanki koje su podržavale žene i devojke u to vreme u njihovom obrazovanju i emancipaciji.

„Bila je jedna od osnivačica Ženskog udruženja u okviru DSK-a i izabrana je kao prva članica predsedništva ženskog foruma DSK-a. Ona je model žene koja je živela i delovala vertikalno i ostavila pisane naučne i istorijske tragove“, rekla je ona.

Godine 1950. završila je osnovnu školu u svom rodnom gradu u Đakovici. U periodu od 1963. do 1975. radila je kao nastavnica u Gimnaziji „Hajdar Dushi“ u Đakovici i u osnovnoj školi „Elena Gjika“ u Prištini.

Godine 1973. završila je studije na Filozofskom fakultetu, smer istorija, u Prištini. Četiri godine kasnije magistrirala je na temu „Ženski pokret na Kosovu između dva svetska rata“, takođe u Prištini.

Nije se zaustavila tu, već je 1982. godine završila doktorske studije na temu „Žene Kosova u periodu socijalističke izgradnje 1945-1978“, postavši tako prva žena sa Kosova sa titulom „doktor nauka iz oblasti istorije“

Žene Kosova bile su fokus njenih istraživanja i stručnih studija, doprinoseći posebno rasvetljavanju uloge i aktivnosti žena Kosova pre, tokom i nakon Drugog svetskog rata. Drita Bakija Bakija Gunga bila je angažovana u politici i doprinela je aktivnostima Albanaca sa Kosova tokom 90-ih godina. Među njenim značajnim angažmanima ističe se i njen izbor u prvom predsedništvu Udruženja žena u martu 1990. godine, koje se kasnije transformisalo u Ženski forum DSK-a

Drita je objavila oko 20 naučnih istraživanja tokom svoje karijere.

Drita Bakija Gunga rođena je 1943. godine, a preminula je 2020. godine.