Na sastanku članstva, članice su odobrili ažurirani statut MŽK-a

Mreža žena Kosova (MŽK) danas je održala drugi ovogodišnji sastanak članica Skupštine.

Sastanak je započela izvršna direktorka MŽK, Igbale Rogova, koja je istakla činjenicu kako je Kosovo primer u regionu kada je reč o pokretu za rodnu ravnopravnost i da ono što žene danas treba da urade jeste da rade na povećanju međusobne solidarnosti.  Ovu kampanju za podizanje solidarnosti, inače poznatu i kao #RedShoesTuesday, MŽK je pokrenula u martu i svakog utorka putem objava šalje podršku jedna drugoj i samim tim su članice pozvane da joj se pridruže

„Govore mi da nema šanse da se žene međusobno solidarišu. Znate koliko smo se borili da bismo razbili stigmu prema žrtvama  seksualnog nasilja. Godinama smo lobirali i stigma se polako počela gubiti a solidarnost je počela da raste. Takođe i sa kampanjom Crvenog utorka. Mi smo ove godine počele, ali i vi trebate da se pridružite zajedno sa nama. Sve ove pozitivne promene su uzaludne ukoliko nema solidarnosti među nama,“ rekla je Rogova.  

Rogova je u nastavku pred članicama diskutovala o ažuriranom statutu MŽK-a, koji je glasanjem članica usvojen. Po zakonu se organizacijama sa članstvom ne preporučuje da imaju Upravni odbor, ali su se članice složile da odbor MŽK -a, koji je imenovan i izabran od strane Skupštine, nastavi sa radom u odobravanju i kontinuiranoj podršci osoblju MŽK-a.

Takođe je predloženo i odobreno da sve članice komuniciraju i putem drugih kanala kao što je zajednička grupa na Viber platformi radi razmene informacija.

Rogova je pohvalila članice na povećanju njihovih kapaciteta, što je uočeno i u realizaciji projekata finansiranih u okviru 18. kruga Fonda žena Kosova (FŽK). Zatim je članicama predstavila nalaze Izveštaja o proceni članica. 

„Ova procena pomaže kao Mreži tako i Fondu da vidimo kapacitete i da znamo na čemu smo. To je ogromna snaga za Mrežu koja broji 140 aktivnih organizacija, koje imaju kapacitet za nastavak rada kako sa manjim tako i sa većim grantovima“, rekla je ona.

Menadžerka na programu za rešavanje pitanja rodno zasnovanog nasilja, Adeljina Beriša, govorila je o neumornom zagovaranju koje su sproveli MŽK i njene članice koje pružaju usluge žrtvama rodno zasnovanog nasilja, ka stvaranju budžetske linije za Osnovne usluge za skloništa u godišnjem budžetu Kosova za podršku radu skloništa.

Zahvaljujući ovom zagovaranju, skloništa su ove godine dobili kontinuiranu podršku tokom cele godine, pružajući usluge i sigurnost ženama i devojkama koje su pretrpele nasilje

S druge strane, direktorka programa i voditeljka istraživanja Nikol Farnsvort, govoreći o rodno odgovornom budžetiranju, pozvala je članice da se obrate koordinatorki za rodno odgovorno budžetiranje ukoliko imaju predloge za pisanje zagovaračkih pisama tokom procesa razmatranja budžeta u opštinama.

Na kraju, članice su razgovarale o problemima i izazovima sa kojima se organizacije suočavaju tokom obavljanja svog rada.

Današnji sastanak omogućila je fondacija Kvinna till Kvinna.