Moravski Biser podiže svest žena o pristupu zdravstvenim uslugama

Mnoge žene iz opštine Parteš nemaju prave i dovoljno informacija o pristupu zdravstvenim uslugama u javnim ustanovama.

Stoga, organizacija članica MŽK Moravski Biser nastoji da kroz obuke podigne svest žena o pravu na pristup zdravstvenim uslugama u njihovim naseljima ili u najbližim gradovima.

Stoga, organizacija članica MŽK Moravski Biser nastoji da kroz obuke podigne svest žena o pravu na pristup zdravstvenim uslugama u njihovim naseljima ili u najbližim gradovima. 

Ova organizacija je u petak, 1. septembra, okupila 12 žena iz srpske zajednice kako bi razgovarala o ovim pitanjima.

Dragana Petrović, zamenik direktorka organizacije Moravski Biser, izjavila je da 15 žena članica ove organizacije, kao i druge volonterke unutar organizacije, redovno održavaju sastanke kako bi se bolje informisale o pristupu zdravstvenim uslugama i slučajevima gde se smatra da su im povređena prava.

„Što se tiče učešća, ono je podjednako važno jer se sastajemo i obrađujemo nove teme, što doprinosi obrazovanju žena i jačanju uloge žene, jer nova znanja uvek doprinose u tom pravcu. Žene su veoma malo upoznate sa pravima kada je u pitanju pristup zdravstvenoj zaštiti, posebno zbog toga što kod nas postoji dvojni sistem, što ih dodatno zbunjuje u vezi sa zdravstvenim sistemom. U opštini Parteš ne postoji primarni zdravstveni sistem, pa  žene ne znaju tačnu adresu na koju treba da se obrate“, rekla je ona.

Prema rečima Moravskog Bisera, mnoge žene u opštini Parteš gotovo nikada nisu posetile ginekologa. Nakon pojašnjenja da bi trebalo da posećuju ginekologa svakih šest meseci, počele su to da čine.

Sevdije Musljiu je rekla da su ovakve obuke više nego neophodne jer žene iz srpske zajednice nisu upoznate sa zakonima o zdravstvu.

“Ja, kao trenerica, ih  informišem o svim pravima koja imaju u zdravstvenom sistemu. One uopšte nisu upoznate sa svojim pravima. Kada sam prvi put učestvovala kao trenerica, one nisu imali nikakve informacije. Vremenom su saznale i naučile više o svojim pravima koja im po zakonu pripadaju. Sada žene iz srpske zajednice posećuju bolnicu u Gnjilanu, a informacije koje dobiju na obuci odnose se  i na to da li su im povređena prava, gde to treba da prijave ”, rekla je ona.

Ove obuke su pomogle Verici, koja kaže da je pre nego što je postala članica ove organizacije, uvek dobijala zdravstvene usluge kroz posetu privatnom zdravstvenom sistemu.

„Sada, ukoliko imam neku potrebu ili zdravstveni problem, koristim javni sistem i znam gde da da se obratim. Na obukama sam naučila da moram stalno da idem i obavljam rutinske preglede. Radile smo i mamografiju mobilnim mamografom, tako da sam od ovih obuka i imala dosta koristi.“, rekla je ona.

Ova aktivnost je organizovana u okviru inicijative „Edukacija u cilju podizanja svesti o adekvatnoj upotrebi zdravstvene zaštite“, koju podržava Fond žena Kosova, a finansira Austrijska agencija za razvoj (ADA) i sufinansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

NVO Moravski Biser je ovu aktivnost sprovela zahvaljujući dodeli grantova u okviru 18. kruga Fonda žena Kosova, kroz inicijativu MŽK „ Dalje unapređenje prava žena na Kosovu II“ koju finansira Austrijska agencija za razvoj (ADA) uz sufinansiranje od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).