Istraživanje NVO „Norma“ pokazuje da na Kosovu samo 23 odsto žena i devojaka nasleđuje imovinu

Organizacija članica Mreže žena Kosova (MŽK), „Norma“, održala je sledeći po redu sastanak sa ciljem poboljšanja pristupa pravdi u vezi sa pravom žena i devojaka na nasleđe.

Prema istraživanju ove organizacije, „samo 23 odsto žena nasleđuje imovinu dok 77 odsto muškaraca“.

Valjbona Saljihu, direktorka Udruženja pravnika „Norma“ izjavila je da je veoma važno govoriti o imovinskim pravima žena i devojaka na Kosovu, budući da statistika ukazuje na to da samo 18 odsto žena i devojaka poseduje imovinu na svoje ime, dok njih 23 odsto nasleđuje imovinu.

Na sastanku je prisustvovala i ministarka pravde Aljbulena Hadžiju, koja je rekla da prema nalazima Kosovske agencije za statistiku nema dostupnih podataka o imovinskim pravima žena. Prema njenim rečima, nizak procenat od 18 odsto žena i devojaka koje nasleđuju imovinu predstavlja ozbiljan izazov, jer okolnosti ih često prisiljavaju da se odreknu svoje imovine protiv svoje želje.

Ona je pomenula Mrežu žena Kosova, rekavši da su one više puta pokretale ovo pitanje kao temu rasprave u Skupštini Kosova.

„U Skupštini je o tome raspravljala MŽK i dosta se zalagalo na ovu temu, upravo od strane izvršne direktorke MŽK -a Igbale Rogova. Predloženo je da se uvede zakon kojim bi se obezbedilo da žene i devojke ne budu primorane da se odreknu svoje imovine. Ono što manje-više otežava nasleđivanje imovine i predstavlja jednu od glavnih prepreka je, uglavnom, obaveza plaćanja poreza i činjenica da mnoge žene ekonomski zavisne od muškaraca“, rekla je ministarka Hadžiju.

Igbale Rogova, izvršna direktorka MŽK-a, napomenula je da je pitanje nasleđivanja imovine od strane žena i devojaka dugo bilo smatrano tabu temom i da je bilo teško otvoreno diskutovati o tome u javnosti. Međutim, prema njenim rečima, sada se situacija promenila na bolje. Rogova je dodala da je sve to povezano sa Građanskim zakonikom i izrazila je nadu da će Skupština usvojiti Građanski zakonik kako bi stvari krenule napred,.

„Naše članice su počele da razmatraju ovu temu i mi smo to podržali. Bila je tabu tema, ali danas postoji napredak, iako možda ne u onom broju koliko mi mislimo i želimo, ali ima pozitivnog kretanja. Smatram da postoji potreba za daljim naporima u komunikaciji sa o pitanju nasleđivanja imovine i pružanju informacija na tu temu. Želim da pomenem „ARTPOLIS“ gde su kroz predstavu u saradnji sa publikom razgovarali na temu nasleđivanja imovine. To je bilo izuzetno važno i stoga je potrebno da se o ovoj temi razgovara sa građanima. Ali, želim da istaknem da je organizacija članica „Norma“ bila ta koja je pokrenula ovu temu“, rekla je Rogova

Pravna ekspertkinja Vljora Azemi rekla je da je sprovedeno istraživanje u vezi sa pristupom pravdi u oblasti nasleđivanja imovine za žene i devojke.

 „Podaci pokazuju da prilikom posete Javnobeležničkoj komori Kosova nismo uspeli da dobijemo tražene podatke o tome koliko žena i devojaka nasleđuje imovinu. Posetili smo i Kosovsku agenciju za statistiku, ali ni oni nemaju podatke o ovoj temi. Sledeća poseta je bila opštini Priština u sektoru Građanskog stanja, gde se nije primenjivao član 130 Zakona o vanparničnom postupku“, rekla je ona.

Udruženje pravnika „Norma“ kao dobitnik granta u okviru 18. kruga Fonda žena Kosova organizovalo je ovu aktivnost kao deo organizacione podrške uz finansijsku podršku fondacije Sigrid Rausing Trust.