Handikos Mitrovica obučava osoblje da se pridržava Etičkog kodeksa

Osoblje Handikos Mitrovica je održalo sveobuhvatnu obuku o Etičkom kodeksu, suštinskom dokumentu koji postavlja jasne smernice za etičko ponašanje unutar organizacije.

Obuku je održao Handikos Mitrovica, organizacija članica Mreže žena Kosova (MŽK), u okviru projekta „Etički kodeks Handikos Mitrovice“.

Rita Beriša, autorka Etičkog kodeksa i istovremeno trenerica osoblja organizacije Handikos Mitrovica, istakla je ključni značaj ovog etičkog okvira. Ona je rekla da svaki zaposleni u organizaciji treba da razume i primenjuje etički kodeks.

 „Ovaj Etički kodeks se zasniva na Zakonu o radu, Zakonu o zaštiti od diskriminacije, Zakonu o rodnoj ravnopravnosti i Krivičnom zakoniku za slučajeve seksualnog nasilja i uznemiravanja. Etički kodeks je razvijen u skladu sa Direktivom EU o ravnoteži između poslovnog i privatnog života. Zato smatram da bi o svim promena u Etičkom kodeksu trebalo biti upoznato celo osoblje“, rekla je Rita Beriša

Ona smatra da je veoma važno da se u budućnosti redovno ažurira poslovnik o radu kako bi bio u  potpunosti usklađen sa Etičkim kodeksom.

U međuvremenu, Mirvete Hasani, direktorka Handikos Mitrovica, rekla je da je veoma važno da se osoblju pruža obuka o Etičkom kodeksu, jer trenutno osoblju nedostaje takvih informacija

„Smatram da su to pravila kojima bi trebalo da se pridržavaju direktorka organizacije, rukovodsvto i svo osoblje. Stoga nam ovakve informacije služe kako da se ponašamo i odnosimo prema zaposlenima, roditeljima dece sa invaliditetom, ali i sa ženama i svim licima koja primaju usluge Handikos Mitrovice.“

Većinom naši zaposleni i organizacija su bili upoznati sa osnovnim pravilima, ali sada nakon ažuriranja podataka upoznali su se i sa delovima koji su dodati“, rekla je ona.

Aktivnost Handikos Mitrovica održana je u okviru inicijative „Etički kodeks Handikos Mitrovice“, koju podrzava MŽK-ov Fond žena Kosova u okviru 18. kruga dodele grantova, a uz finansijsku podršku Fondacije Sigrid Rausing.