Kosovska studentkinja ceni iskustvo koje je stekla praksom u MŽK-u

Ardita Avdija iz Đakovice bila je praktikant za odnose sa javnošću tokom četiri meseca u Mreži žena Kosova (MŽK), odnosno u periodu od septembra do decembra 2017. godine. Sada je pred samim diplomiranjem na Katedri za psihologiju na Univerzitetu u Prištini „Hasan Prishtina“.

Danas, takoreći godinu i po dana nakon što je Avdija završila praksu u MŽK-u, ona radi na diplomskom radu u vezi sa rodnim ulogama i stresom. Inspiraciju je dobila iz iskustva koje je izbliza dobila u MŽK-u. Povećano interesovanje i posvećenost pitanjima koja se odnose na rodnu jednakost su samo deo onoga što je ona stekla tokom ove prakse.

„Praksa u MŽK-u me je bolje opremila profesionalnim veštinama pisanja i uređivanja. To je takođe bilo sjajno i bitno iskustvo, pogotovu za jednu studentkinju. Danas sam srećna što sam bila deo organizacije kakva je MŽK“, rekla je Avdija dok deli ono što je naučila iz iskustva u MŽK-u.

Tokom vremena koje je provela u MŽK-u ona je uglavnom pisala članke o aktivnostima MŽK-a i organizacijama članicama, radila je na odnosima sa javnošću i pomagala je organizacionoj logistici kada je to bilo potrebno, a sve to u skladu sa timskim duhom koji vlada u MŽK-u, gde svako može da da svoj doprinos.

„Takvo angažovanje mi je bilo neophodno kako bih shvatila izazove sa kojima se kosovske žene i devojke suočavaju svakoga dana, kako u privatnoj, tako i u javnoj sferi“, istakla je ona.

Avdija je preko ovog iskustva proširila svoja shvatanja u vezi sa izgledom feminističkog pokreta, što ju je bez ikakve sumnje nateralo da nastavi da radi u ovoj oblasti.

Ovu praksu je pored drugih podržao ogranak Corvallis – Altrusa. Altrusa je osnovana 1962. godine kao dobrotvorni ogranak Altrusa International. Ona finansira razvoj i sprovođenje efektivnih društvenih usluga i programa liderstva u celom svetu.

Kosovski student deli strastvenost da reši nejednakost, angažovanjem u MŽK-u.