Dijalog Beograd – Prištinski iz perspektive žena

Udruženje žena za ljudska prava Mitrovica i Udruženje žena ‘Peščanik’ iz Kruševca su se udružile za projekat podržan od strane Fondacije Kvinna till Kvinna sa ciljem okupljanja aktivista za ljudska i ženska prava iz Srbije i Kosova kako bi doprineli procesima izgradnje mira.
U tom okviru, organizovana je panel diskusija o dijalogu EU o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Njegov glavni cilj je bio razmatranje načina na koji ženske grupe igraju ulogu u osiguravanju da se prioriteti žena i potrebe ogledaju u ovim pregovorima.

Među članovima panela je bila i bivši ministar dijaloga za Vladu Kosova, gđa. Edita Tahiri, koja je detaljno objasnila istoriju dijaloga, koji su sporazumi postignuti i šta to znači za odnose između Srbije i Kosova. Ona je objasnila da se pitanja kao što je repatrijacija preživelih seksualnog nasilja tokom rata i nestalih osoba smatraju previše osetljivim da bi ih uključili u dijalog, ali da će u budućnosti biti uključena.
Marija Stanković iz AKTIV-a, NVO koja posluje u severnoj Mitrovici, kritikovala je dijalog zbog toga što nije imao značajan pozitivan uticaj na živote srpskih građana na severu. Na primer, pribavljanje službenih dokumenata na srpskom jeziku je i dalje problem ili činjenica da se ljudi osećaju manje sigurnim kada pređu most u Mitrovici nakon posljednjih izbora.
Iliriana Banjska iz MŽK-a je moderirala debatu i pokrenula pitanje nedostatka konsultacija organizovanih sa različitim ženama pre pregovora kako bi se odrazili na njihove potrebe i prioritete u ovim razgovorima. Gospođa Edita Tahiri se složila i rekla da su „dijalozi, kao što je ovaj danas, potrebni za informisanje dijaloga Beograda i Prištine i šta im nedostaje”.