Izložba „Nasilje se ne krije u četiri zida“ održana u Đakovici 

Danas su u Đakovici, u gradu u kojem je prijavljeno 90 slučajeva nasilja u porodici ove godine, stanovnici svih uzrasta učestvovali na izložbi koja je predstavljala probleme, ujedno pružajući korisne informacije.

Sigurna kuća i Mreža žena Kosova (MŽK) su sarađivale da bi donele izložbu „Nasilje se ne krije u četiri zida“ na gradskom Trgu Majka Tereza ovog popodneva i večeri. Trodimenzionalna struktura je posetiocima predstavila informacije, iskustva i efekte nasilja u porodici koji se mogu sakriti unutar privatnog života ljudi.

„Poslanici su izglasali Istanbulsku konvenciju, koja veoma dobro ističe ulogu skloništa kao i dužnosti i obaveze koje ima država u finansijskoj podršci njihovom radu. S toga pozivamo poslanike za koje glasamo, da sprovode dužnosti putem praćenja i da podrže rad skloništa“, rekla je Sakibe Doli iz skloništa „Sigurna kuća“ u Đakovici.

Prema zvaničnim podacima iz Policije Kosova, u 90% prijavljenih slučajeva, žrtve su žene.

„Nasilje u porodici je i dalje problem koji utiče na kosovsko društvo“, rekla je Adelina Berisha iz MŽK-a. „Putem ove izložbe mi želimo da pokažemo osećanja u jednoj kući u kojoj se koristi nasilje. Na ovaj način mi svi možemo bolje da shvatimo patnju svake žrtve“.

Berisha je dodala: „Želimo da informišemo sve građane Kosova o pomoći koju mogu da traže od domaćih institucija i gde mogu da se žale ukoliko ove institucije ne uspeju da pružaju usluge žrtvama nasilja u porodici“.

Izložba koja će nastaviti da se organizuje i u drugim gradovima na Kosovu, počela je da se održava od juna ove godine. Cilj izložbe jeste da se poveća svest o raznim oblicima nasilja u porodici i da se obezbede građanima informacije u vezi sa dotičnim institucijama i načinom na koji se mogu kontaktirati. Posetioci su takođe bili informisani o njihovim zakonskim obavezama da prijave slučajeve nasilja u porodici i o podržavanju žrtava.

Lukë Perlalaj, istražitelj u Policiji Kosova iz Lokalne jedinice za borbu protiv nasilja u porodici dao je detalje o alarmantnim statistikama. On je okupljenoj gomili rekao da se broj izveštaja o nasilju u porodici u poslednje vreme povećao.

„Možda smo mi povećali svest i to čini da primamo toliko veliki broj slučajeva danas“, rekao je Perlalaj. „Ali takoše i korišćenje nasilja u porodici se povećalo, na osnovu zvaničnih podataka“.

Predstavnik Policijskog inspektorata Kosova u Đakovici obavestio je građane u vezi sa izvorima koji su im na raspolaganju za prijavljivanje slučajeva nasilja u porodici.

„Postoje razni načini za žaljenje gde možete prijaviti slučajeve nasilja u porodici, a jedan od njih jeste i preko internet stranice https://ipk.rks-gov.net/forma-per-ankesa ili u najbližoj policijskog stanici“, dodao je Bajram Fetahu.

Među govornicima na otvaranju izložbe bile su i Elvane Shehu – socijalna radnica u Centru za socijalni rad, sudija Iliriana Hoti i tužilac Dëshirë Jusaj.